Jagttegn

Jagttegn
Bogen dækker det pensum, der eksamineres i til den obligatoriske buejagtprøve.
Lærebogen er udarbejdet af:
Naturstyrelsen og Foreningen af Dansk Buejægere.
For at blive buejæger skal man først erhverve almindeligt jagttegn og derefter tage et buejægerkursus.
Dette afholdes af lokalforeningerne. Efterfølgende skal man bestå en teoretisk og praktisk prøve hos Naturstyrelsen.
Disse prøver handler specifikt om buejagt, og er med til at sikre, de kommende buejægere har fået en grundig introduktion, så de kan udøve etisk og forsvarlig buejagt.

Der kan læses meget mere om det at blive buejæger, og hvor og hvornår der er kursus og prøver til buejagttegn på foreningen af danske buejægers hjemmeside. www.fadb.dk

Men alt det skal vi i Broby Bueskytte Klub nok hjælpe til med