Bestyrelse

Formand 
Martin Collins
Langbue skytte
tlf. 31 95 73 10
E-mail: martincollins45@gmail.com

Næst Formand / Træner Ansvarlig
Christian H. Andersen
Compound Skytte
tlf. 26 13 89 86
E-mail cralleha@live.dk

Kasserer / Træner
Kent Damkjer
Compound skytte
tlf. 29 77 82 47
email kentdam@gmail.com

Sekretær 
Tine Kaalund Hedegaard
tlf. 29 91 68 63

Bestyrelses Medlem
Sonny Munk Carlsen
Buejæger
tlf. 21 22 22 07